Lentigos Amazing

Denna kull består av: Lentigos Eir (Meya) och Lentigos Jakob (James). Hundarna är parade V.31 3-4 Augusti, förväntad nedkomst runt V.40.

Meya

James